Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 23–24.5.2020 i Kyrkslätt

22.05.2020 10:00

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Akutmottagningen vid hälsostationen är öppen som normalt kl. 8–20.

Vi ber patienter med luftvägs- eller magsymtom att ta kontakt innan de kommer på akutmottagningen tfn 09 2968 3400, så att vi kan ge instruktioner. Separata vänt- och undersökningssalar har ordnats för patienter med luftvägsinfektion.

Social- och hälsocentralens adress är Tjänstevägen 1, 02400 Kyrkslätt.

Missbrukarvårdstjänsternas jour är öppen varje dag kl. 12–15.00.

Journumret är 050 414 0979
Tjänstevägen 1, dörr B, 1 vån.
02400 Kyrkslätt

Brådskande munhälsovård:

Läs mer detaljerade anvisningar här.

Social- och krisjouren i Västra Nyland har jour för Kyrkslättsborna utanför tjänstetid och på veckoslut, tfn 09 8164 2439. Till social- och krisjourens uppgifter hör situationer som kräver omedelbara åtgärder av socialmyndigheten.

Fyr Logo