Information om serviceområdet för vård och omsorg

Västra Nylands välfärdsområde ansvarar för tjänsten fr.o.m. 1.1.2023. Länk till välfärdsområdets webbplats.

Serviceområdet för vård- och omsorgs verksamhetsidé

Serviceområdet för vård- och omsorg har i uppgift att främja invånarnas välfärd genom att ordna kundorienterade och effektfulla social- och hälsovårdstjänster. Centralt i verksamheten är förebyggande arbetssätt, smidiga servicekedjor samt förstärkande av gemensam kompetens och fördelning av den inom sektorn och kommunen samt med samarbetspartnerna.

Serviceområdet för vård- och omsorgs centrala strategiska mål på lång sikt är:

  • förbättrande av människors hälsa och välbefinnande och minskande av ojämlikheten
  • uppmuntrande av invånarna till ansvarsfullt hälsobeteende 
  • förbättrande av mentalvårdstjänsternas tillgänglighet, speciellt tjänsterna med låg tröskel
  • stödjande av upprätthållandet av äldre personers funktionsförmåga

Organisation