Information om vård- och omsorgssektorn

Vård- och omsorgssektorns verksamhetsidé

Vård- och omsorgsväsendet har i uppgift att främja invånarnas välfärd genom att ordna kundorienterade och effektfulla social- och hälsovårdstjänster. Centralt i verksamheten är förebyggande arbetssätt, smidiga servicekedjor samt förstärkande av gemensam kompetens och fördelning av den inom sektorn och kommunen samt med samarbetspartnerna.

Vård- och omsorgsväsendets centrala strategiska mål på lång sikt är:

  • förbättrande av människors hälsa och välbefinnande samt minskande av ojämlikheten
  • uppmuntrande av invånarna till ansvarsfullt hälsobeteende
  • förbättrande av mentalvårdstjänsternas tillgänglighet, speciellt tjänsterna med låg tröskel
  • stödjande av upprätthållandet av äldre personers funktionsförmåga

organisation