Vård- och omsorgssektionen

Vård- och omsorgssektionen

1. fattar individbeslut som gäller nämndens verksamhetsområde och befogenheter, om befogenheten inte hör till en tjänsteinnehavare som är underställd nämnden
2. behandlar yrkanden på rättelse av de nämnden underställda tjänsteinnehavarnas beslut angående individuellt ordnande av social- och hälsovårdstjänster.

Ledamot Ersättare
Ordf. Johanna Järvinen  Sannf Piia Aallonharja Sannf
Vice Ordf. Jenny Mäkinen SFP Kaj Sjöblom SFP
Katja Juuti SDP Pekka Oksanen SDP
Lauri Lavanti Gröna Irja Kekkonen Gröna
Mikael Ljungberg Saml Maija Jäntti Saml

Föredragande: beroende på ärendet som behandlas direktören för servicegruppen i fråga
Sekreterare: Marika Kinnunen