Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ska främja invånarnas välfärd genom att ordna kundorienterade och effektfulla social- och hälsovårdstjänster.

Ledamot Ersättare
Ordf Markus Myllyniemi Gröna Virve Keskinen Gröna
Vice ordf Ulf Kjerin SFP Kaj Sjöblom SFP
Sini Felipe SDP Tero Suominen SDP
Tero Strand SDP Katja Juuti SDP
Minna Hakapää ProK Ari Suoranta ProK
Sami Ragnell RN Pekka J. Mattila Kristall
Maija Jäntti Saml Tarja Siivonen Saml
Juha Oksanen Saml Tuomas Holm Saml
Johanna Järvinen Sannf Heikki Nurmela Sannf
Jani Kähkönen Sannf Leena Salomaa Sannf
Jenny Mäkinen SFP Beatrice Fallenius SFP

Kommunstyrelsens representant 2021-2023 Marjut Frantsi-Lankia, i reserv Piia Aallonharja

Föredragande: vik. vård- och omsorgsdirektör Sirkku Pekkarinen-Keto
Sekreterare: förvaltningschef Kati Kupiainen