Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ska främja invånarnas välfärd genom att ordna kundorienterade och effektfulla social- och hälsovårdstjänster.

Ledamot Ersättare
Ordf Jukka Tammi SDP Tero Suominen SDP
Vice ordf Piia Aallonharja Sannf Sanna Hartkainen Sannf
Katja Juuti SDP Tarja Seppänen SDP
Riki Saarimaa VF Seppo Linnaluoto VF
Eja Björkqvist SFP/KD Kaj Sjöblom SFP/KD
Martin Valtonen SFP/KD Pirjo Salmi SFP/KD
Tommi Saranpää Saml Lennart Långström Saml
Tuula Sjölund Saml Risto Pakarinen Saml
Marjut Frantsi-Lankia C Marjaana Munther C
Emmi Wehka-aho Gröna Anna Kylmänen Gröna
Pekka Rantanen Gröna Tero Kovala Gröna

Föredragande: vik. vård- och omsorgsdirektör Jaana Koskela
Sekreterare: förvaltningschef Kati Kupiainen