Vård- och omsorgsdirektörens situationsrapport gällande coronaviruset

16.03.2021 09:11

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Förekomsten av coronavirussmitta i Kyrkslätt 15.3.2021 räknat för de senaste 14 dagarna är 182,1 per 100 000 invånare då det i HUS område är 343,8 per 100 000 invånare. Också i Kyrkslätt har siffran hållits oroväckande hög. Sedan förra våren har man kännedom om sammanlagt mer än 490 Kyrkslättsbor som smittats och mer än 3 300 som exponerats.

Smittfallen och den stora mängden exponeringar som de resulterat i har orsakat rusning i många kommuners smittspårningsarbete, så även i Kyrkslätt. Man har ändå kunnat kontakta smittade personer inom ett dygn från att kännedom om smittan har kommit till enheten för smittsamma sjukdomar. För tillfället kontaktar man personer som exponerats inom 2–5 dygn från att enheten för smittsamma sjukdomar får kännedom om exponeringen. Vi har ökat resurserna för spårningsarbetet och hoppas att situationen därmed hålls under kontroll. Det tar ofta mycket tid att reda ut vilka som exponerats och det är inte alltid möjligt att få reda på vilka alla som exponerats och inte heller alla smittkällor.

Vaccineringarna koncentreras till ett nytt coronavaccinationsställe

Coronavaccineringarna i Kyrkslätt har från och med 15.3.2021 koncentrerats till ett nytt coronavaccinationsställe som finns i nedre våningen av byggnaden Kirkkonummen Ostari på adressen Stationsbågen 1. I lokalerna är det möjligt att verkställa flera vaccineringslinjer samtidigt. I dessa är det också möjligt att beakta säkerhetsavstånden också vid större kundantal och bl.a. separata in- och utgångar hjälper med att undvika överflödiga kontakter. I lokalerna finns förutom vaccineringspersonalen också bl.a. en entrévärd och vaktmästare som vägleder kunderna som kommer för att vaccineras.

Efterfrågan på vaccin har varit stor, särskilt bland äldre personer födda före år 1951. Jämfört med efterfrågan har kommunen endast fått små mängder av Biontech Pfizers vaccin som av Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderas för denna åldersgrupp, och därför har alla som vill inte ännu kunnat få en vaccineringstid. För en vecka sedan öppnades mer än 1 000 tider för personer födda före 1951, och de bokades alla på nästan en timme. Nya tider öppnas i systemet och man meddelar om det när man säkerställt att kommunen får vaccin för åldersgruppen i fråga.

Vaccin delas ut till kommunerna enligt mängden befolkning som står i tur att vaccineras

I Kyrkslätt och andra kommuner har man många frågor som gäller vaccineringarna. Särskilt tillgången till vaccin väcker mycket diskussion. Vaccin delas ut till kommunerna i proportion till mängden befolkning som står i tur att vaccineras och kommunen har inte möjlighet att påverka detta. Till att börja med delades vaccin ut till kommunerna i proportion till bl.a. social- och hälsovårdspersonalen som arbetar i infektionspolikliniken eller vårdanstalter och -sjukhus för äldre. Efter det har vaccinen till största delen riktats till äldre personer. Eftersom Kyrkslätts befolkning i jämförelse med många andra kommuner i HUS område är rätt ung, har man hittills vaccinerat 7,8% av hela Kyrkslätts befolkning då man i HUS område har vaccinerat i medeltal 9,4% av befolkningen. Då man för tillfället jämför antalet vaccinerade i fråga om till exempel vaccineringen av personer som fyllt 80 år, är Kyrkslätt på tionde plats bland HUS-områdets 24 kommuner då man har vaccinerat 73,7% av åldersgruppen. Vaccineringarna har alltså framskridit i samma takt i Kyrkslätt som i HUS-områdets övriga kommuner.

Just nu kommer det in väldigt mycket respons och förfrågningar om genomförandet av vaccineringarna och om information, tidtabeller, tillgången till tider och om den egna vaccinationsturen. Vi förstår att kommuninvånarna är oroliga för sin egen och sina närståendes situation. Vi hoppas ändå att man ska ha tålamod att följa med kommunens informationskanaler och vänta i lugn och ro på sin vaccineringstur. I ett år har vi alla hållit ut med olika skyddsmetoder och genom att minska kontakter, hålla avstånd och använda munskydd och situationen är påfrestande för var och en av oss. Vi strävar efter att informera om nya vaccineringstider och -grupper så snart som möjligt, men som kommun kan vi inte påverka tillgången till vaccin.

Tf. vård- och omsorgsdirektör Jaana Koskela

Jaana Koskela