Vård- och omsorgsdirektörens lägesrapport över coronaviruset vecka 13

30.03.2021 08:57

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

29.3.2021 är förekomsten av coronavirussmitta i Kyrkslätt räknat för de senaste två veckorna 102,2/100 000 invånare. I HUS-området är incidensen 319,8/100 000 invånare räknat för de senaste 14 dagarna.

Sedan förra våren har man kännedom om sammanlagt 523 som smittats och 3 540 som exponerats. Man kan kontakta smittade personer inom ett dygn från att kännedom om smittan har kommit till enheten för smittsamma sjukdomar. I skrivande stund har det inte uppkommit några betydande gruppexponeringar på ett par veckor, vilket för sin del underlättar smittspårarnas arbete.

29.3 har 4 077 av kommuninvånarna i Kyrkslätt fått sin första vaccindos, d.v.s. 10,1 % av befolkningen. Av över 80-åringarna har ca 80 procent vaccinerats. I praktiken har alla hemvårdens kunder vaccinerats som har velat ta vaccinet.

Vaccineringarna med Astra Zenecas vaccin fortsätter

THL:s snabba beslut att avbryta användningen av AstraZenecas vaccin orsakade förtret för många som hade bokat tid. Hälsovårdstjänsterna kontaktade per telefon eller sms alla som hade bokat tid vecka 12 för att annullera tiderna. Vaccineringarna med vaccinet i fråga har från och med början av denna vecka fortsatt för 65–69-åringar och personer i riskgrupp 1 och 2. Man har öppnat tidsbokning för personer utanför riskgrupperna i åldern 65–69 år. För personer yngre än det inväntar man beslut av THL.

Återuppringningen till de som ringt tidbokningen för coronavaccinering har varit mycket stockad på grund av den stora efterfrågan på vaccin. Som mest hade vi mer än 1 000 samtal i kön. Föregående veckoslut hade vi ringt tillbaka till alla som var i kön.

Vaccineringsställe öppnas eventuellt i Veikkola

Kyrkslätt har tillsvidare bara haft ett vaccineringsställe i Kyrkslätts centrum. Mängden vaccin som kommunen har fått har varit liten och man har inte haft kännedom om deras tillgänglighet särskilt långt på förhand och därför skulle det ha varit svårt att planenligt dela ut dem på flera platser. Nu planerar man att öppna ett vaccineringsställe i Veikkola. Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om detta 30.3.2021. I Veikkola inleds vaccineringar tidigast 24 april, beroende på vaccinens tillgänglighet.

Tf. vård- och omsorgsdirektör Jaana Koskela

 

""