Vård- och omsorgsdirektörens lägesrapport om coronaviruset

17.06.2021 08:01

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Coronasituationen

Förekomsten av coronavirus i Kyrkslätt har minskat och är för närvarande 20/100 000 invånare. Kommuninvånarna har följt coronabegränsningarna och -anvisningarna och flitigt låtit vaccinera sig. Detta har haft en tydlig inverkan på smittominskningen.  Det är ändå fortfarande skäl att alltid söka sig till coronatest om man har symtom av luftvägsinfektion eller magsjuka. På så sätt är det möjligt att hålla reda på smittkedjor och hindra att epidemin på nytt trappas upp.

Tf. vård- och omsorgsdirektör Jaana Koskela är nöjd att man de senaste veckorna fått mera coronavaccin till kommunen än i början av året, och att coronavaccineringen har framskridit fint i Kyrkslätt. Cirka 75% av över 40-åringarna har redan fått det första vaccinet. Vecka 23 kunde vi öppna tidsbokningen för coronavaccinering för alla 16 år fyllda kommuninvånare.

Nu då sommaren börjar och smittfallen minskar kan det kännas onödigt att boka tid för vaccinering, men Jaana Koskela påminner om att vi igen har hösten med sina infektioner framför oss.

Vi har inte ännu helt blivit av med epidemin. För att vi på hösten ska kunna leva och röra oss mera fritt och samhället inte mera ska behöva ta till begränsningsåtgärder är det önskvärt att också de unga låter vaccinera sig lika ivrigt som de äldre åldersgrupperna.

Många unga verkar också tro att coronan inte är farlig för dem. Det här är sant, men bara delvis: Friska unga har knappt alls behövt intensivvård, men också unga får coronaviruset. 10–30 % av de som insjuknat i även lindrig covid-19 i Finland och i världen har lidit länge av symtom som kraftigt begränsar deras liv och hindrar deras arbetsförmåga, för många till och med i mer än ett år. Därför är det mycket viktigt att också de yngre åldersgrupperna tar vaccinet.

Återuppringningstjänsten vid Kyrkslätts hälsovård är fortfarande mycket stockad. Säkrast lyckas man boka vaccineringstid genom att använda de elektroniska tjänsterna på adressen coronavaccinbokning.fi.

Jag önskar alla en avkopplande sommar, vi håller ledigt på ett coronatryggt sätt!

Jaana Koskela

 

 

 

 

""