Vår webbplats förnyas idag 30.6. kl. 16!

30.06.2017 12:19

Kategori: Service Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Vår webbplats www.kyrkslatt.fi ändrar utseende idag 30.6.2017 kl. 16 (av tekniska orsaker är vi tvungna att tidigarelägga publiceringen från 1.7 som tidigare meddelats).

Det kan förekomma fördröjningar av överföringen på ca en timme då namnservrarna uppdateras, vi beklagar på förhand eventuella avbrott i våra webbplatsers funktionalitet.

Vi övergår till en ny publiceringsplattform och samtidigt ansluter vi oss till suomi-fi-servicedatalagret som förvaltas av Befolkningsregistercentralen. All uppdatering av kommunens information sker fr.o.m. nu till vår nya webbplats.

Ytterligare information: viestinta@kirkkonummi.fi

verkkosivut