Vänorter

Syftet med vänortsverksamhet är att förbättra internationell växelverkan och uppfattningen om olika kulturer samt att skapa ett underlag för internationellt samarbete och nätverkande.

Kyrkslätts kommun har två vänorter:

Sundbyberg, Sverige

Sundbyberg och Kyrkslätt ingick ett vänortsavtal 1972. Avtalet förnyades 2002.

Paldiski, Estland

Paldiski och Kyrkslätt undertecknade ett samarbetsavtal 1996.