Välkommen till vår förnyade webbplats!  

30.06.2017 12:59

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Service

Som du märker har vi övergått till en ny tid på vår webbplats! Samtidigt som vi övergår till en ny publiceringsplattform, ansluter vi oss till suomi.fi-servicedatalagret som förvaltas av Befolkningsregistercentralen. 

Förnyandet av webbplatsen är en del av den kontinuerliga utvecklingen av kommunikationen som vi eftersträvar i kommunen. Vi vill göra webbplatsen så användarvänlig som möjligt, så vi önskar också respons av kommuninvånarna om webbplatsens användbarhet. Besvara vår korta enkät här >>

Förhoppningsvis trivs ni på vår nya webbplats, vi kommunicerar tillsammans!

verkkosvi