Välkommen till vår förnyade webbplats!  

30.06.2017 12:59

Kategori: Service Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Som du märker har vi övergått till en ny tid på vår webbplats! Samtidigt som vi övergår till en ny publiceringsplattform, ansluter vi oss till suomi.fi-servicedatalagret som förvaltas av Befolkningsregistercentralen. 

Förnyandet av webbplatsen är en del av den kontinuerliga utvecklingen av kommunikationen som vi eftersträvar i kommunen. Vi vill göra webbplatsen så användarvänlig som möjligt, så vi önskar också respons av kommuninvånarna om webbplatsens användbarhet. Besvara vår korta enkät här >>

Förhoppningsvis trivs ni på vår nya webbplats, vi kommunicerar tillsammans!

verkkosvi