Välkommen till servicesedelinfo

22.01.2018 08:13

Kategori: Barn Småbarnspedagogik

Vi tar i bruk servicesedel inom småbarnspedagogiken från och med början av augusti. Servicesedeln ger familjerna större möjligheter att använda privata tjänster inom småbarnspedagogiken. Servicesedeln är inkomstrelaterad, och familjens inkomster påverkar servicesedelns storlek och den egna betalningsandelen.

Familjen kan välja vårdplats på något av de servicesedeldaghem som kommunen har godkänt, ingå avtal med serviceproducenten och efter det ansöka om servicesedel..

Vi ordnar tre informationstillfällen, där vi berättar mera om servicesedeln och privata servicesedeldaghem presenterar sig.

  • 6.2.2018 Invånarparken Stubboet (Munkgränden 4, 02400 Kyrkslätt)
  • 7.2.2018 Invånarparken Släntgården (Släntgränden 4, 02430 Masaby)
  • 8.2.2018 Invånarparken Veikkosvinden (Pichtagränden 4, 02880 Veikkola)

Finskspråkiga presentationer kl. 15 och 16.

Svenskspråkiga presentationer kl. 15.30  och  16.30

Läs mer om servicesedeln

Barn leker ute