Välkommen till förskolan och skolan

05.02.2018 07:24

Kategori: Utbildning Småbarnspedagogik Barn

Nu är det dags att förbereda förskole-/skolstarten inför hösten 2018 och anmäla barn födda 2012 och 2011 till förskolan och skolan och att ansöka om skolskjuts, om plats i eftermiddagsverksamheten och anmäla om eventuella specialdieter. Anmälningstiden börjar måndag 5.2.2018 och det är enklaste sättet att använda de olika elektroniska blanketterna.

Läsåret börjar onsdag 8.8.2018. Läs mer om läsårets 2018-2019 läs- och lovtider.

Anmälan till förskoleundervisningen

Alla barn födda 2012 ska anmälas till förskoleundervisning. Anmälningstiden är 5.2–18.2.2018. Delta gärna i informationstillfällen som ordnas för vårdnadshavarna i daghemmen i regionen, 18.1 på svenska och 24.1 på finska. Elev som deltar i förskoleundervisning har rätt till avgiftsfri transport och i Kyrkslätt förverkligas det genom ett ledsagarbidrag till vårdnadshavaren. Ansökan ska varas inlämnad senast 31.3. Läs mer om bidraget och ansökan

Läs mer om planerade enheter för förskoleundervisning och kontaktuppgifter till servicehandledningen.

Anmälan till första klassen i grundskolan

Alla barn födda 2011 ska anmälas till sin egen närskola. Anmälningstiden är 5.2–18.2.2018. Förskolorna ordnar besök för barnen i skolorna och vårdnadshavarna bjuds in till föräldramöten i skolorna under våren. Ifall ditt barn är i behov av skjuts till skolan, ska du också fylla i ansökan om skolskjuts. Ansökan om skolskjuts ska göras senast 31.3.2018.

Läs mer om anvisande av närskola, skolanmälan och skolorna.

I Kyrkslätt finns det språkbad på svenska både i förskoleundervisningen och i grundskolan.

Ansökan till eftermiddagsverksamhet för skolelever i åk 1 & 2

För elever i första och andra klass och för elever som får särskilt stöd ordnas frivillig och avgiftsbelagd eftermiddagsverksamhet efter skoldagen. Ansökningstiden är 5.2–25.2.2018.

Läs mer om eftermiddagsverksamheten, dvs. "eftis".

Anmälan om specialdiet

Barn/elever erbjuds vid behov specialdiet, bekanta er gärna med principerna om specialdiet innan ni lämnar in anmälan. Anmälan om specialdiet ska göras årligen.

Ansökan om skjuts till förskolan och skjuts till skolan

För alla elever som är i behov av skolskjuts görs en ansökan om skolskjuts enligt principerna för skolskjutsar inom förskoleundervisningen och skolskjutsar inom den grundläggande undervisningen. Observera att också äldre elever måste förnya sin ansökan om skolskjuts till exempel om de byter skola, så ta en titt på det beslut om skolskjuts ni har fått för att se när ansökan måste förnyas.

Du kan också fylla i alla elektroniska blanketter på biblioteken.

Robot som barn har pysslat