Välkommen till en språkbadskväll 21.11

05.11.2019 12:04

Kategori: Skolor Barn

Sammankomsten riktar sig till alla språkbadsföräldrar som kamratstöd, och evenemanget är också öppet för föräldrar som överväger språkbad för sina barn. På plats finns sakkunniga och språkbadspersonal med vilka man kan diskutera barnets språkbadsstig. Det avgiftsfria evenemanget ordnas torsdag 21.11 kl. 18 i Gesterbyn koulus ersättande utrymmen. Språkbadsföreningen har buffé under kvällen.

Kirkkonummen Kielikylpy ry och Gesterbyn koulus språkbadslärare ordnar en språkbadskväll med information om hur föräldrarna kan stöda familjens språkbadselev. I Kyrkslätt kan man studera i en svensk språkbadsklass under hela den grundläggande utbildningen.

Språkbadselevens stig börjar ofta redan som 5-åring i småbarnspedagogiken och fortsätter från förskolan till årskurs 1. Under språkbadskvällen får man information bl.a. om hur man kan stöda barnet i den nya situationen och hurdana verktyg barnet själv använder. Vi bekantar oss också med vad språkbad egentligen går ut på och hurdana metoder lärarna och vårdarna använder.

Ann-Sofi Pitkänen, rektor för språkbadsskolan Leppätien koulu i Sibbo, och skolans speciallärare Merja Auramo berättar om språkutvecklingen gällande det språk man lär sig och hur det egna modersmålet utvecklas vid sidan om. Man vet att läsning har en enorm betydelse för utvecklingen av språk- och läsförståelsen.  Men hur mycket övning behöver barnet för att kunna språket flytande? Och hur kan föräldern stöda utvecklingen av det nya språket eller utvecklingen av barnets modersmål eller inlärningen på ett främmande språk överlag? 

Koululainen matkalla kouluun