Välkommen med att utveckla Noux nationalpark, mötena är öppna för alla!

07.03.2019 08:48

Kategori: Idrott och friluftsliv

På möten behandlar vi uppdatering av skötsel- och användningsplan för Noux nationalpark. Med hjälp av planen samordnas och styrs målen och behoven

i anslutning till naturskydd, rekreationsbruk och naturturism i området.

Alla som är intresserade av Noux framtid och utveckling är varmt välkomna!

  • torsdag 7.3. 2019 kl. 17.30 Finlands naturcentrum Haltia, Nouxvägen 84, Esbo (på finska och på svenska)
  • måndag 11.3.2019 kl. 17.30 Bemböle kaffestuga, Bellbacken 1, Esbo. OBS! Med temat Grundträsk: (på finska, presentationsmaterialet även på svenska)
  • tisdag 12.3. 2019 kl. 17.30 Hotell Nuuksio, Snörportsvägen 68, Esbo (i navigatorn: Kyrkslätt); (på finska, presentationsmaterialet även på svenska)
  • onsdag 13.3. 2019 kl. 17.30 Verksamhetscentret Nuottakoto, Järventaustantie 220 B, Vichtis (på finska, presentationsmaterialet även på svenska)

Programm:

  • Kaffeservering kl 17.30, mötet kl 18–20.
  • Nuläget i Noux nationalpark
  • Skötsel- och användningsplan för Noux nationalpark
  • Vad är en skötsel- och användningsplan och hur åstadkommer man den?
  • Hur kan du påverka utveckling av Noux nationalpark?
  • Diskussion

Tilläggsinformation:

Forststyrelsens websida: www.metsa.fi/web/sv/nouxplanering
Noux nationalpark: www.utinaturen.fi/sve/noux
Noux nationalpark I  Facebook: www.facebook.com/nuuksionoux/
Planering av skötsel och användning: www.metsa.fi/web/sv/planering-av-skotsel-oc-hanvandning

Forststyrelsen, Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster
Projektchef , specialplanerare Annukka Rasinmäki; annukka.rasinmaki(at)metsa.fi, tfn 0206 39 4694
Specialplanerare Liisa Neuvonen; liisa.neuvonen(at)metsa.fi, tfn 0206 39 4638