Välkommen att använda tjänsten eHälsa!

01.10.2018 13:22

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

På adressen www.kyrkslatt.fi/ehalsa är det möjligt att boka tid till vissa mottagningar hos sjukskötaren vid den egna hälsostationen och till mottagningarna hos rådgivningarnas hälsovårdare.

Du kan boka tid bl.a.

> För vaccineringar och injektioner

* Tiden är avsedd för att ge vaccin, och för varje person som ska vaccineras ska reserveras en egen tid. Ta med dig vaccinämnena. På hälsostationen får du endast grundvaccin. Om du behöver en vaccinationsplan, beställ tid per telefon.

> För vaccination mot influensa i Masaby- och Veikkolaområdet under influensaperioden

> För borttagning av suturer och hakar

> Till diabetesskötarens mottagning (förutsätter att man är klient hos diabetesskötaren)

> Till barn- och mödrarådgivningens hälsovårdares mottagning ( förutsätter att man är klient hos rådgivningen)

> Till preventivrådgivningsens hälsovårdares mottagning

Det är också möjligt att själv elektroniskt flytta och annullera elektroniskt reserverade tid.

uutiskuva