Valkokulta

Valkokulta

I fastigheten i Masaby som ägs av stiftelsen Yrjö ja Hanna-säätiö finns Kyrkslätts kommuns enhet för intensifierat serviceboende. Enheten har 30 platser. I första våningen finns 14 bostäder och i andra våningen finns 16 bostäder.

De boende står i hyresförhållande till Yrjö ja Hanna-säätiö. Omsorgs-, vård- och stödtjänsterna produceras av Kyrkslätts kommun.

Vårdpersonal finns på plats dygnet runt. För varje boende utarbetas en service- och vårdplan där man kartlägger den boendes resurser och behov.

Kommunens läkare och farmaceut besöker regelbundet Valkokulta.

Man ansöker om boendeplats i Valkokulta via SAS-handläggning.

Plan för egenkontroll inom socialservicen

 

Kontaktuppgifter

Adress: Vernersvägen 9A, 02430 Masaby

Servicechef 050 320 9106

Utvecklare-sjukskötare 040 1269 621

Sekreterare (faktureringsärenden) 050 414 08882

Vårdarna 1a våningen 050 361 4573

Vårdarna 2a våningen 050 414 0817