Välfärdsstationen för unga

Välfärdsstationen för unga är avsedd för 13-22 år gamla ungdomar och unga vuxna i Kyrkslätt.

I fråga om 13-15 år gamla klienter gör välfärdstationen samarbete med familjerådgivningen med tanke på föräldrarnas möjliga stödbehov.

Man kan kontakta välfärdsstationen i frågor kring exempelvis livskriser, känsloliv, mänskorelationer, rusmedel osv. Den unga själv, en kompis, föräldrarna eller en yrkesperson kan vara den som kontaktar oss.

Det behövs ingen läkarremiss för att ta del av tjänsterna som är kostnadsfria. Välfärdsstationen erbjuder också konsultation åt yrkespersoner som jobbar med unga och deras familjer.

Man kan anlita Välfärdsstationens tjänster

  • Genom att ringa rådgivningsnumret (tel. 040 7728 124) tisdagar kl 10-11 och torsdagar kl 12-13. Utöver dessa tider kan man lämna text – eller talmeddelande.

  • Via Ta kontakt - knappen

På grund av coronavirussituationen föredrar vi distansbesök (videobesök, telefonsamtal) men vid behov är också besök på mottagningen möjliga. I övrigt fungerar Välfärdsstationens tjänster normalt.

På Välfärdsstationen för unga jobbar en psykolog och en psykiatrisk sjukskötare. Mottagning enbart med tidsreservering.  

Övriga tjänster i Kyrkslätt

Familjerådgivningen

Mentalvårdstjänster för vuxna

Missbrukarvårdstjänster

Akutmottagning och jour


Nyttiga webbplatser

Social- och krisjouren i Västra Nyland

Psykporten för unga
I Psykporten för unga hittar du tillförlitlig info, egenvårdsprogramprogram och servicetips kring mentalvård och rusmedel

Psykporten för vuxna
I Psykporten för vuxna hittar du tillförlitlig info, självhjälpsprogram och servicetips kring mentalvård och rusmedel

Psykisk Hälsa Finland (Mieli ry)
Info och övningar samt stöd i olika livssituationer

MLL: telefon och web för barn och unga
Konfidentiellt telefonsamtal med frivillig vuxen på svenska tel. 0800 96 116 må – ons kl. 14 –17 och to kl. 17 – 20

MLL: Ungas web / Mental hälsa
Info om bl.a depression, ångest, självdestruktivitet, ätstörningar och andra frågor kring mental hälsa

Netskyddshem
Info om vad göra om det är gräl och våld hemma

Tukinet
Tukinet är ett webbaserat kriscentrum som upprätthålls av föreningar inom mental hälsa

Väestöliitto: Nettivastaanotto nuorille
Konfidentiell rådgivning i frågor kring sexualhälsa och sexuellt missbruk

Väestöliitto: Poikien puhelin
Rådgivning och samtalsstöd i alla frågor kring pojkars liv

Röda Korset: Ungas skyddshus
Huset är avsett för unga och familjer och erbjuder stöd och möjlighet till samtal och vid behov tillfällig övernattning

Flickornas hus
Pojkarnas hus
Stort utbud på verksamhet och konfidentiella grupper för 10 – 28 åringar

Medborgare, De unga
Socialtjänster
tjänster (service) / social service, ungdomar / yngre tonåringar

Adress

Sockenstugustigen 3

02400 Kyrkslätt

Rådgivningstelefon

040 7728 124

Välfärdsstationens rådgivningstelefon är öppen

  • tisdagar kl. 10-11
  • torsdagar kl. 12-13

Utöver dessa tider kan man lämna text- eller talmeddelande.

De inkomna kontakterna behandlas varje vecka.