Välfärdsstationen för unga

Välfärdsstationen för unga betjänar Kyrkslättsungdomar i åldern 13–25 samt unga vuxna.

Man kommer till välfärdsstationen för unga utan remiss och tjänsten är avgiftsfri. I åldersgruppen 13 -15 gör välfärdsstationen samarbete speciellt med Familjerådgivningen med tanke på föräldrarnas eventuella stödbehov.Man kan ta kontakt till välfärdsstationen för unga t.ex. i frågor gällande människorelationer, livskontroll, humör eller rusmedelsanvändning. Den unga själv, en vän, förälder eller yrkespersonal kan ta kontakt.

På välfärdsstationen arbetar en psykolog och en psykiatrisk sjukskötare.

Ansvarig:
Kirkkonummen kunta/Kyrkslätts kommun Producers
De unga
Socialtjänster
åldersgrupper /

Verksamhetsställets adress

Sockenstugustigen 3

02400 Kyrkslätt


Rådgivningstelefon

040-7728124


Välfärdsstationen för unga har en rådgivningstelefon som man tillsvidare svarar i må och fr kl. 10-11. Övriga tider kan man lämna ett röstmeddelande eller skicka ett textmeddelande. Meddelanden och textmeddelanden som kommit till telefonen avlyssnas och läses under veckan. Begäran om kontakt som lämnats i telefonen besvaras i mån av möjlighet. Per telefon kan man göra en första bedömning av den ungas situation, ge råd och handledning samt avtala om ett eventuellt möte med en anställd eller vid behov hänvisa den unga till andra tjänster.