Välfärdsstationen för unga

Välfärdsstationen för unga betjänar Kyrkslättsungdomar i åldern 13–22 samt unga vuxna.

Välfärdsstationen för ungas verksamhet förverkligas under coronaepidemin med hjälp av specialarrangemang. Klientarbetet sköter vi i mån av möjlighet på distans (videokontakt, telefonkontakt och krypterad e-mail). Klientmöten arrangeras också då ett möte face to face bedöms nödvändigt.

Det är fortfarande möjligt att kontakta välfärdsstationen för unga för klientskap genom att ringa till rådgivningstelefonen. Via rådgivningsnumret kan man få råd och stöd också i frågor rörande corona, undantagstillståndet och oro i anslutning till dem. Välfärdsstationen för ungas telefon är öppen ti klo 10-11 och to 12-13.

Vi rekommenderar också Hälsobyns egenvårdsguid Att tolera oro och osäkerhet med anledning av coronaviruset: https://www.mielenterveystalo.fi/sv/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/coronavirus/Pages/default.aspx

Man kommer till välfärdsstationen för unga utan remiss och tjänsten är gratis. I åldersgruppen 13 -15 gör välfärdsstationen samarbete speciellt med Familjerådgivningen med tanke på föräldrarnas eventuella stödbehov. Man kan ta kontakt med välfärdsstationen för unga t.ex. i frågor gällande människorelationer, livskontroll, humör eller rusmedelsanvändning. Den unga själv, en vän, förälder eller yrkespersonal kan ta kontakt.

På välfärdsstationen arbetar en psykolog och en psykiatrisk sjukskötare

MLL: Hjälptelefonen och -nätet för barn och unga
Tala anonymt med frivilliga vuxna per telefon, tfn  116 111 må-fr 14-20 lö-sö 17-20 eller per den elektroniska brevtjänsten

MLL:Nuortennetti (Nätet för unga / Mentalvård, på finska)
Information om bl.a. depression, ångest, att skära sig, ätstörningar och andra frågor gällande den mentala hälsan.

Nettiturvakoti (skyddshem på nätet, på finska)
Information om vad man ska göra då det förekommer slagsmål och våld hemma.

Tukinet (på finska)
Tukinet är ett kriscenter på Internet som upprätthålls av mentalvårdsföreningar

Väestöliitto: Nätmottagning för unga (på finska)
Konfidentiell rådgivning i ärenden gällande sexualhälsa och sexuellt ofredande

Väestöliitto: Pojkarnas telefon
Rådgivning och diskussionsstöd i alla frågor som gäller pojkars liv

FRK:s skyddshus för unga
I de ungas skyddshus för unga i åldern 12-19 kan man få stöd och diskutera och vid behov få en tillfällig övernattningsplats i huset.

Flickornas hus (på finska)
Pojkarnas hus (på finska)
Mångsidig verksamhet och konfidentiella interaktiva grupper för 10-28-åringar.

Psykporten för unga

Medborgare, De unga
Socialtjänster
tjänster (service) / social service, ungdomar / yngre tonåringar

Verksamhetsställets adress

Sockenstugustigen 3

02400 Kyrkslätt


Rådgivningstelefon

040-7728124


Välfärdsstationen för unga har en rådgivningstelefon som man tillsvidare svarar ti kl 10 -11  och to kl 12 - 13. Övriga tider kan man lämna ett röstmeddelande eller skicka ett textmeddelande. Meddelanden och textmeddelanden som kommit till telefonen avlyssnas och läses under veckan. Begäran om kontakt som lämnats i telefonen besvaras i mån av möjlighet. Per telefon kan man göra en första bedömning av den ungas situation, ge råd och handledning samt avtala om ett eventuellt möte med en anställd eller vid behov hänvisa den unga till andra tjänster.