Välfärdscentralens våningskartor

Våning 1

A   HUS laboratoriet

B   Hjälpmedeltjänster

C   Patientkansli, Patientarkiv, läkar- och skötarmottagning

D   Socialtjänster för vuxna

E   Verksamhetscenter för äldre

F   Mötesvärld Pampskata och kabinett Rönnskär

G   HUS röntgen

H   Läkar- och skötarmottagning

I     Akutmottagning

Våning 2

A   Fysio- och ergoterapi för vuxna

B   Handikappservice

C   Läkar- och skötarmottagning

D   Tjänster för äldre

E   Munhälsovård

F   Mötesvärld Mäkiluoto

G   Mental- och missbrukarvårdtjänster

Våning 3

A   Familjerådgivning

B   Familjecenter

C   Grupprum Kili, Grupprum Pukki, Familjerum

D   Talterapi

E   Fysio- och ergoterapi för barn

F   Rådgivning