Val av republikens president 2018 i Kyrkslätt

02.01.2018 08:00

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Förhandsröstning på allmänna förhandsröstningsställen

Förhandsröstningen vid valet av republikens president förrättas vid de allmänna förhandsröstningsställena på Kyrkslätts kommuns område vid följande tidpunkter:

Kyrkslätts kommunhus (02400), adress: Ervastvägen 2

Första omgången: Vid behov en andra röstningsomgång:
17–19.1.2018, onsdag-fredag, kl. 9.00–20.00 31.1–2.2.2018, onsdag-fredag, kl. 9.00–20.00
20.1.2018, lördag, kl. 10.00-16.00 3.2.2018, lördag, kl. 10.00-16.00
21.1.2018, söndag, kl. 12.00–16.00 4.2.2018, söndag, kl. 12.00–16.00 
22-23.1.2018, måndag-tisdag, kl. 9.00 - 20.00 5-6.2.2018, måndag-tisdag, kl. 9.00 - 20.00

Masaby bibliotek (02430), adress: Sundsbergsvägen 1

Första omgången: Vid behov en andra röstningsomgång:
17–19.1.2018, onsdag-fredag, kl. 14.00–20.00 31.1–2.2.2018, onsdag-fredag, kl. 14.00–20.00

Veikkola bibliotek (02880), adress: Dammvägen 6

Första omgången: Vid behov en andra röstningsomgång:
20- 21.1.2018, lördag-söndag, kl. 9.00 -18.00 3- 4.2.2018, lördag-söndag, kl. 9.00 -18.00
22.1.2018, måndag, kl. 14.00 – 20.00 5.2.2018, måndag, kl. 14.00 – 20.00

Förhandsröstning på anstalter

I följande anstalter är det möjligt att rösta under förhandsröstningstiden: Helsingfors centralanstalts avdelningar i Gillobacka, Volshemmet, Vårdhemmet Tammikartano, Grupphemmen vid Kyrkslätts servicecentral, Lindgården, Villa Sipriina, Valkokulta och Villa Kaskimäki. Röstningstiderna fastställs av valbestyrelsen, som utses av kommunstyrelsen.

Förhandsröstning hemma

En röstberättigad, vars hemkommun enligt rösträttsregistret är Kyrkslätt och vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma. En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning, får rösta i samband med hemmaröstningen, om personens hemkommun enligt rösträttsregistret är Kyrkslätt.

Den som önskar förhandsrösta hemma ska anmäla detta till centralvalnämnden i Kyrkslätt. Anmälan ska göras skriftligt eller per telefon senast tisdagen 16.1.2018 före kl. 16.00. Anmälan är ikraft också för den andra valomgången. Anmälan till den eventuella andra omgången ska göras skriftligt eller per telefon senast tisdagen 30.1.2017 före kl. 16.00. Närmare information ges av Kyrkslätts centralvalnämnd, tfn 040 528 4959.

Röstning på valdagen

Valdagen är söndag 28.1.2018.
Vid behov förrättas en andra valomgång 11.2.2018.

På båda valdagarna förrättas röstningen på röstningsområdena i Kyrkslätts kommun kl. 9.00-20.00 enligt följande:

Röstningsområde Röstningsställe Adress
Lappböle Sjökulla skola Sjökullavägen 285
Veikkola Veikkolan koulu Sportstigen 7
Masaby Nissnikun koulu, yläkoulu Masabyvägen 268
Gesterby Winellska skolan, (Gesterby skolcentrum) Gesterbybågen 3  (ingång A4)
Kyrkby Kirkkoharjun koulu, (Kirkonkylän koulukeskus) Stationsvägen 8
Hindersby Heikkilän koulu (Jolkby) Älgvägen 7a
Porkala Kantvikin koulu Toppstigen 2

Röstningsanvisningar för väljaren

  • Väljaren ska styrka sin identitet vid röstningen.  I normala fall ska väljaren för valfunktionären uppvisa en handling som styrker väljarens identitet.
  • Ta med ett giltigt dokument med vilket du kan styrka din identitet (av polisen beviljat officiellt Id-kort, pass, körkort eller FPA-kort med foto eller annat giltigt identitetsbevis).
  • Ta med meddelandekortet om rösträtt som skickats hem. Om meddelandet saknas hindrar det dock inte den röstberättigade från att rösta.
  • Man kan förhandsrösta på alla allmänna förhandsröstningsställen under förhandsröstningstiden.
  • På valdagen kan man endast rösta på det röstningsställe som angetts på meddelandet om rösträtt som skickats hem.

Anmälningsanvisningar för hemmaröstning i Kyrkslätt
Anmälan till hemmaröstning Kyrkslätt

Justitieministeriets webbsidor
Finlands kommunförbunds cirkulär 2018

Kyrkslätt