Vägsektionens förrättningar

Vägsektionen handlägger bidrag för enskilda vägar och behandlar enligt den gamla lagen om enskilda vägar (358/1962) innan 31.12.2018 anhängiggjorda ärenden som omfattas av sektionens befogenheter. Vägsektionen tar inte emot rättelseyrkanden av väglagen då den nya lagen om enskilda vägar trätt i kraft 1.1.2019.

Ny lag om enskilda vägar

Mer information

Lantmäteriverket, kundservice tel +358 29530 1120

kundservice(at)lantmateriverket.fi