Vägsektionen

Vägsektionens uppgift är att besluta om uppgifter som i lagen om enskilda vägar ålagts vägnämnden och att ha hand om den planenliga utvecklingen av det enskilda vägnätet i kommunen.

Ledamot Ersättare
Ordf Ari Liuhta SDP Kaj Nurmi SDP
Vice ordf Markku Viitanen prok Ari Lahtinen E217
Gunnel Hellström SFP/KD Tove  Forsén SFP/KD


Sekreterare: kansliingenjör Elina Kasteenpohja