Väghållaruppgifter finns nu i kommuns karttjänst

15.06.2018 11:16

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Gator och vägar

I Kyrkslätts kommuns karttjänst har publicerats uppgifter om väghållarna till vägarna och gatorna på Kyrkslätts kommuns område. Väghållaren kan vara kommunen, staten eller vägdelägarna, som kan ha organiserat sig till väglag för enskilda vägar.

Vägarna och gatorna som upprätthålls av kommunen har i karttjänsten utmärkts med blått, statens vägar med rött och de privata väglagens vägar med grönt.

Man kommer till karttjänsten via genvägen på ingångssidan till kommunens webbplats eller via adressen https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/

Man väljer den önskade väghållningsklassen i karttjänstens vänstra kant VISA PÅ KARTAN, under punkten Tienpito.

Centrum