Vad är på kommande i Kyrkdalsparken? Kom och bekanta dig med planerna 21.3 kl. 17.30-19.30 i kommunhuset

13.03.2018 14:31

Kategori: Boende och miljö Ungdoms- och idrottstjänster Service

Vi utvecklar Kyrkdalsparken i centrum utgående från invånarenkäten som gjordes förra hösten. Vi presenterar planerna vid invånarmötet som hålls onsdag 21.3.2018 kl. 17.30-19.30 i kommunhuset, Ervastvägen 2 Kyrkslätt. I början av mötet hålls inget inledande info, så du kan delta enligt din egen tidtabell. Ingång till kommunhuset via huvuddörren.

Invånarenkätens resultat

Invånarenkäten var öppen 28.8-11.9.2017 och den besvarades av 116 personer. 71 % av dem som svarade var kvinnor och 29 % män. De som svarade på enkäten önskade mest att barnens lekplats görs mångsidigare och utvidgas. Dessutom önskades framför allt redskap för utomhusmotion för seniorbefolkningen. Man vill att området bevaras som en park, fastän många önskade fler planteringar, bänkar, skräpkorgar och belysning för att förbättra trivseln på området. Även möjligheterna till att spela mölkky, petanque, schack, frisbeegolf och volleyboll fick understöd. Dessutom önskade man en hundpark.

Nu är det dags att komma och bekanta sig med planutkasten och ge din åsikt om dem. Välkommen!

Illustration av Kyrkdalsparkens planer:

Ytterligare information:

planeringschef Suvi Kylmänen
fornamn.efternamn(a)kirkkonummi.fi
Kommunaltekniska sektorn

havainnekuva