Vaccinationerna av de äldre fortsätter och vaccinationerna av riskgrupperna börjar vecka 7

08.02.2021 16:02

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Coronasituationen

Vaccinationerna av de kommuninvånare som fyllt 80 år fortsätter i takt med att lämpliga vacciner för dem kommer till Kyrkslätt. Dessutom inleder vi vecka 7 vaccinationerna av 65–69-åringar som hör till definierade riskgrupper. Vi börjar vaccineringen av dem från de kommuninvånare som hör till grupp 1: patienter med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19.

Vänligen kontrollera innan du bokar tid att du hör till den grupp som står i tur. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-koronavirus/rokotusjarjestys-ja-covid-19-taudin-riskiryhmat/riskiryhmien-koronarokotusten-priorisointijarjestys (endast på finska)

Före vaccineringen granskar vi ännu varje persons tillhörighet till vaccinationsgruppen, så ta med dig till vaccineringen FPA-kortet och eventuella andra uppgifter som finns annanstans om att du hör till den grupp som står i tur att vaccineras.

Vi rekommenderar att du i första hand bokar tid till vaccineringen via det elektroniska tidsbokningssystemet https://www.koronarokotusaika.fi/sv/. Det finns alltid lika många tider som det finns vaccindoser. Om det inte finns vacciner är det inte möjligt att boka tid. I så fall lönar det sig att försöka boka tid på nytt följande dag.

Vi meddelar när vi kommer framåt till följande grupper i vaccinationsordningen.

Fyrlogo