Vaccinationer

Det allmänna vaccinationsprogrammet

Målet med det allmänna vaccinationsprogrammet är att ge finländarna skydd mot sådana smittsamma sjukdomar som kan förhindras med hjälp av vaccineringar. Vaccinationerna enligt det allmänna vaccinationsprogrammet på hälsocentralen är frivilliga och avgiftsfria.

Vaccinationerna ger en långvarig immunitet, som ofta räcker livet ut. Om en vaccinerad person ändå insjuknar, är symptomen i allmänhet lindrigare än hos personer som inte är vaccinerade. Vaccineringen är ett naturligt och billigt sätt att förebygga smittsamma sjukdomar och förhindra att de sprids.

Barn och unga vaccineras på rådgivningar och på skol och studenthälsovårdarens mottagning.

Vuxna får vaccinationer på hälsostationernas sjukskötarmottagning med tidsbeställning. Från och med mars 2018 ges en boosterdos difteri och stelkramp vid 45 och 65 års ålder. Boosterintervallen för dem som är över 65 år är fortfarande 10 år. De som är under 65 år behöver en boosterdos med 20 års intervaller. Vid 25 års ålder ges dtap-vaccinet som skyddar mot difteri, stelkramp och kikhosta. Boostervaccination mot polio ges bara i specialfall i enlighet med THL:s anvisningar.

Som en del av det allmänna vaccinationsprogrammet får riskgrupper vaccination mot A- och/eller B-hepatit. Sådana är bl.a. injektionsmissbrukare, deras sexpartner och personer som bor i samma hushåll samt män som har sex med män.

Influensavaccinering

Alla 65 år fyllda, yngre som har vissa allmänna sjukdomar och barn i åldern 6 månader - 6 år samt gravida, får om de så vill en gratis influensavaccination på hälsocentralen på hösten före epidemiperioden. Om vaccineringstidpunkterna informeras separat och under samma tider kan också sådana som inte hör till riskgrupperna men som själv har skaffat sitt vaccin komma för att bli vaccinerade på hälsocentralen. De skolelever som hör till riskgruppen kan vara i kontakt med skolhälsovårdaren.

Influensavaccinationer 2020

Vaccinering och förebyggande malariamedicinering för resenärer

Om du är på väg på resa är det viktigt att se till att ha ett sådant vaccinationsskydd och malariamedicinering som behövs i resemålet. Kontakta hälsocentralen i god tid för att få det behövliga vaccinationsskyddet, senast 2-6 mån. före resan.

En del av vaccineringarna ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet (stelkramp-difteri, polio, mässling-röda hund-påssjuka), som ges avgiftsfritt på hälsocentralen. De övriga vaccinen och malariamedicineringen ska skaffas själv.

Boka en telefontid för vaccinationsrådgivning och en vaccinationsplan för resenärer hos hälsovårdaren på den egna hälsostationens tidsbeställningsnummer. För att undvika stockning, vänligen ring helst på eftermiddagen. Centrums social- och hälsocentral tfn 09 2968 3401, Masaby hälsostation 09 2968 3500 och Veikkola hälsostation 09 2968 3600.