Vaccinationer

Det allmänna vaccinationsprogrammet

Målet med det allmänna vaccinationsprogrammet är att ge finländarna skydd mot sådana smittsamma sjukdomar som kan förhindras med hjälp av vaccineringar. Vaccinationerna enligt det allmänna vaccinationsprogrammet på hälsocentralen är frivilliga och avgiftsfria.

Vaccinationerna ger en långvarig immunitet, som ofta räcker livet ut. Om en vaccinerad person ändå insjuknar, är symptomen i allmänhet lindrigare än hos personer som inte är vaccinerade. Vaccineringen är ett naturligt och billigt sätt att förebygga smittsamma sjukdomar och förhindra att de sprids.

Barn och unga vaccineras på rådgivningar och på skol och studenthälsovårdarens mottagning.

Vuxna får vaccinationer på hälsostationernas sjukskötarmottagning med tidsbeställning. Från och med mars 2018 ges en boosterdos difteri och stelkramp vid 45 och 65 års ålder. Boosterintervallen för dem som är över 65 år är fortfarande 10 år. De som är under 65 år behöver en boosterdos med 20 års intervaller. Vid 25 års ålder ges dtap-vaccinet som skyddar mot difteri, stelkramp och kikhosta. Boostervaccination mot polio ges bara i specialfall i enlighet med THL:s anvisningar.

Som en del av det allmänna vaccinationsprogrammet får riskgrupper vaccination mot A- och/eller B-hepatit. Sådana är bl.a. injektionsmissbrukare, deras sexpartner och personer som bor i samma hushåll samt män som har sex med män.

Influensavaccinering

Alla 65 år fyllda, yngre som har vissa allmänna sjukdomar och barn i åldern 6 månader - 6 år samt gravida, får om de så vill en gratis influensavaccination på hälsocentralen på hösten före epidemiperioden. Om vaccineringstidpunkterna informeras separat och under samma tider kan också sådana som inte hör till riskgrupperna men som själv har skaffat sitt vaccin komma för att bli vaccinerade på hälsocentralen. De skolelever som hör till riskgruppen kan vara i kontakt med skolhälsovårdaren.

Influensavaccinationerna 2022

Hjärninflammationsvaccineringar på Masaby- och Bobäckområdet 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har fastställt Bobäcks postnummerområde (02440) i Kyrkslätt som ett riskområde för fästingburen hjärninflammation (TBE-viruset) fr.o.m. år 2021, och Masabys postnummerområde (02430) fr.o.m. mars 2022 eftersom det på dessa områden förekommit flera TBE-virusfall de senaste åren. En person som bor på eller sommartid har en permanent fritidsbostad på område som fastställts som riskområde enligt THL  och har fyllt tre år får avgiftsfritt vaccinets grundserie som består av tre vaccindoser.

Personer som inte fått vaccinet tidigare får en grundvaccinationsserie, som består av tre avgiftsfria doser vaccin. Den andra dosen ges 1–3 månader efter den första dosen. Den tredje dosen ges 9–12 månader efter den andra. Också personer som inte har fullföljt grundserien får de kompletterande vaccinationerna gratis som en del av vaccinationsprogrammet.

Boosterdoser för dem som fått vaccinationsserien med tre doser ingår tills vidare inte i det nationella vaccinationsprogrammet utan bekostas själv. De som inte vistas eller rör sig i naturen under den snöfria tiden behöver inte vaccinet.

TBE-vaccineringarna som hör till det nationella vaccinationsprogrammet börjar vecka 12 på Masaby hälsostation och i skolorna och rådgivningarna på området.

Tid kan bokas fr.o.m. 3.3.2022

Vi rekommenderar att man i första han bokar vaccinationstid till Masaby hälsostation på webben: https://www.kyrkslatt.fi/ehalsa

Du kan också boka vaccinationstid på numret 09 2968 3401 till Masaby hälsostation. Sommargäster från andra orter ska i första hand boka tid på detta sätt.

Familjer som besöker rådgivningen i Masaby vaccineras där med tidsbeställning. Kontakta den egna hälsovårdaren.

I skolorna i Kyrkslätt vaccineras skolelever som bor i riskområdena med tidsbeställning. Kontakta din skolas skolhälsovårdare om ditt postnummer är 02430 eller 02440.

02430 och 02440 adresser

Övriga Kyrkslätt

Fästingburen hjärninflammation förekommer också annanstans i Kyrkslätt, och det är möjligt att det nationella vaccinationsprogrammet i framtiden utvidgas i Kyrkslätt. För tillfället gäller fortfarande vaccinationsrekommendation i övriga Kyrkslätt. För alla Kyrkslättsbor som rör sig särskilt mycket och minst fyra veckor i naturen under den snöfria tiden rekommenderas TBE-vaccin på egen bekostnad. Man kan begära recept och vaccineringstid på sin egen hälsostation. Man kan också skaffa vaccinet på privata hälsostationer och i fästingbussen.

Beakta att den fästingburna bakteriesjukdomen borrelios är mycket vanlig i Kyrkslätt, och mot den finns det tillsvidare inget vaccin. Därför är det viktigt att skydda sig mot fästingar och kolla sig efter att man rört sig i naturen i hela Kyrkslätt.

Ytterligare information om fästingburen hjärninflammation och vaccinet på THL:s sidor.

Vaccinering och förebyggande malariamedicinering för resenärer

Om du är på väg på resa är det viktigt att se till att ha ett sådant vaccinationsskydd och malariamedicinering som behövs i resemålet. Kontakta hälsocentralen i god tid för att få det behövliga vaccinationsskyddet, senast 2-6 mån. före resan.

En del av vaccineringarna ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet (stelkramp-difteri, polio, mässling-röda hund-påssjuka), som ges avgiftsfritt på hälsocentralen. De övriga vaccinen och malariamedicineringen ska skaffas själv.

Boka en telefontid för vaccinationsrådgivning och en vaccinationsplan för resenärer hos hälsovårdaren på den egna hälsostationens tidsbeställningsnummer. För att undvika stockning, vänligen ring helst på eftermiddagen. Centrums social- och hälsocentral tfn 09 2968 3401, Masaby hälsostation 09 2968 3500 och Veikkola hälsostation 09 2968 3600.