Vaccin mot vattkoppor införs i nationella vaccinprogrammet fr.o.m. 1.9.2017

21.08.2017 10:26

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Avgiftsfria vaccinationer mot vattkoppor inleds i Kyrkslätt i september. Om ditt barn är 1,5–11 år (född 1.1.2006 eller senare) och inte har haft vattkoppor, är han eller hon berättigad att få vaccination mot vattkoppor. Som vårdnadshavare vet du vanligtvis bra om ditt barn haft vattkoppor. Vaccinet kan ges fast du inte med säkerhet vet om ditt barn haft sjukdomen.

Vaccinationerna ges i samband med åldersgranskningar vid rådgivningen och i skolhälsovården. Skolhälsovårdarna ger närmare information om saken i början av terminen. Till det nationella programmet hör två doser av vaccin. Preparatet är inte nytt, utan det har använts i världen från och med år 1995, 208 miljoner doser. Ytterligare information: THL/vaccinationer