Utvidgningen av detaljplanen för Solbacka och Majvik anhängiggjord

11.05.2018 09:33

Kategori: Kungörelse

Planläggningstjänsten i Kyrkslätts kommun meddelade i slutet av år 2016 att man inlett detaljplanläggningen av Solbacka och Majvik. Utkastet till delgeneralplanen har varit framlagt under hösten 2017. Under den fortsatta planeringen efter framläggningen av planutkastet har uppenbarats ett behov att utvidga planeringsområdet till detaljplaneområdet Herrgårdsstranden Sundet I och II inklusive Kartanonrannan koulus kvarter 2143 och samt att utvidga planeringsområdet till området kring Ring III på avsnittet mellan Masabys och Majviks planskilda anslutningar. I samband med förbättringen av Masabys planskilda anslutning ändrades Sundsbergsvägens linje i enlighet med NTM-centralens områdesreserveringsplan, vilket innebär ändringar i kvartersgränserna för kvarter 2139.

Programmen för deltagande och bedömning för Solbacka och Majvik detaljplan har deltas ut åt intressenterna och publicerats på kommunens hemsidor under adressen www.kyrkslatt.fi > Boende och miljö > Planläggning > Framlagda nu och nya projekt

Ansvariga planläggare:      planläggningsarkitekt Annika Pousi och kommunarkitekt Tero Luomajärvi

e-post:                                 annika.pousi@kirkkonummi.fi, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

tel:                                       050-327 3413, 040 – 846 5657

Kyrkslätt 11.5.2018

Planläggnings- och trafiksystemtjänster