Utvecklingsplan för kommuns vattenförsörjning och uppdatering av verksamhetsområde framlagda

En utvecklingsplan har gjorts upp för Kyrkslätts kommuns vattenförsörjning.  Planen styr utvecklingen av vattenförsörjningen åren 2020–2025.
I samband med utvecklingsarbetet har förslag uppgjorts om uppdatering av Kyrkslätts vattens verksamhetsområde för vattendistribution och avloppsystem samt verksamhetsområde för Kylmälä vattenandelslags vattendistribution och avloppssystem.
Fastigheter på vattenförsörjningens verksamhetsområde har rätt och skyldighet att ansluta sig till den centraliserade vattenförsörjningen. Enligt de förutsättningar som föreskrivs i 10 § i lagen om vattentjänster behöver en fastighet som ligger utanför tätortsområde ändå inte anslutas till vattenförsörjningens vattenledning eller avlopp. Betydelsen av utvecklingsplanen för vattenförsörjningen och verksamhetsområdena beskrivs mer detaljerat i det bifogade meddelandet.

Verksamhetsområdesgränser kan ses fastighetsspecifikt på kartan nedan. På kartan visas också tätortsområdena. Du ser förklaringen av färgerna genom att öppna menyn.  (länk till större karta)

De lagakraftvunna verksamhetsområdena för vattenförsörjningen finns till påseende i kommunens karttjänst.