Utvecklingsarbetet pågår i Linlo

10.06.2021 10:51

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster Fritid

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland beviljade Kyrkslätts kommun ett bidrag på 36 000 euro för utveckling av ön Linlo år 2021. För att förbättra rekreationsanvändningen på ön Linlo har stigen efter bron redan förbättrats så att man kan ta sig fram med olika hjälpmedel till den s.k. norra grillstugan. Stigen är inte helt och hållet färdig och framkomlig, vilket är bra att beakta då man rör sig med hjälpmedel.

Arbetena fortsätter under sommaren/början av hösten och blir helt färdiga före utgången av året. Det har byggts en ramp till grillstugan, så att de som rör sig med hjälpmedel också kan använda utrymmet inomhus. I början av hösten anläggs det på området en tillgänglig wc och tillgängliga bord-bänkgrupper, och grillplatsen utomhus förnyas.

På Linlo märker man ut tre rutter

En av de största förbättrande åtgärderna är utmärkningen av rutterna, med vilka man bl.a. minimerar skadliga konsekvenser för naturen. Rutterna har planerats och de märks ut i terrängen under sommaren. Vi framför redan i det här skedet ett stort tack till Porkkalan Polku ry för samarbetet.

Ytterligare information:

Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster, nuorisojaliikunta(a)kirkkonummi.fi

Utvecklingen av Linlo sker i samarbete med:

Porkkalan Polku ry, Kyrkslätts kommun/ underhållstjänsterna och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Linlo