Utveckling av småbarnspedagogik

You must approve to our use of cookies to view this content.

Kirkkonummen varhaiskasvatusta kehitetään kohti yhteistä visiota: 

Kyrkslätts småbarnspedagogik utvecklas i riktning mot en gemensam vision: 

”Modigt mot en mera hållbar livsstil med glädje och lärande – yhdessä.”