Utställningen Ett gränslöst hav

09.10.2020 09:00 - 21.11.2020 15:00

Kategori: Bibliotek

Utställningen, som producerats av Kustfolkets museum i Viimsi, berättar om folkens, varornas, sedernas och idéernas rörlighet.

Utställningen Ett gränslöst hav