Utskrivningsteamet

Utskrivningsteamet stöder kommuninvånarna vid förändringar i livssituationen och bedömer behovet av vård, tjänster och hjälp och gör vid behov tillfälliga besök för bl.a. sårvård och stygnborttagning t.ex. efter ingrepp.

Man blir klient hos utskrivningsteamet genom att ringa seniorlinjen, efter att sjukhuset tagit kontakt, anmälan från egenläkaren, kontakt genom anhörig eller efter bedömning av servicebehovsbedömaren. Utskrivningsteamets tjänster är avgiftsbelagda. Utskrivningsteamet består av en servicebehovsbedömare, en sjukskötare och en närvårdare. Utskrivningsteamet utför yrkesövergripande samarbete med bl.a. hemvården, hemsjukhuset, rehabiliteringsteamet, koordinatorn för närståendevård, socialarbetaren och farmaceuten.

Utskrivningsteamet bedömer klientens förmåga att klara sig hemma och hjälper vid behov med att skaffa olika stödtjänster. Bedömningsperioden är oftast kort, ca 1-2 veckor, efter vilket klienten kan övergå till hemvård, klara sig utan tjänster eller köpa dem från en privat serviceproducent.

Utskrivningsteamet arbetar varje dag från klockan 7.00-21.00