Utredningsplaneringen för direktbanan Esbo–Salo är igång

10.10.2018 09:09

Kategori: Boende och miljö

Infotillfället för områden i Vihtis och Kyrkslät ordnades på tisdagden 9.10. i Veikkola. Under första infotillfället presenterades utredningsplaneringen för direktbanan Esbo–Salo. Under infotillfället presenterades också olika parters inledningar till initiativet, hur projektet framskrider och ett kartbaserade enkätverktyg. Efter infotillfället hade publiken en möjlighet att diskutera med planerare och se kartor relaterade till initiativet.

Du kan ge respons i kartresponstjänsten

Under infotillfället lanserades ett kartbaserat enkätverktyg (på finska), där man kan fritt ge feedback gällande planeringen av järnvägen och projektrelatarade vägplaneringar. I kartenkäten presenteras utredningsplaneringen för järnvägen, tunnlarna, broarna och vägplaneringen. På kartan presenteras järnvägen som en terrängkorridor, där tvåspåriga järnvägen kommer att planeras. Enkäten är öppen 9.10.–30.11.2018 och den kan även nås via direktbanan Esbo–Salo nätsidor.

Infotillfällen gällande direktbanan Esbo–Salo fortsätter 23.10. i Lojo och 24.10. i Esbo.

Vill du ha ett nyhetsbrev i din e-post?

Mer information om initiativet finns på direktbanan Esbo–Salo nätsidor (på finska), där alla har en möjlighet att registera sig till projektets postlista. De som har registrerat sig till postlistan kommer att motta projektrelaterade nyhetsbrev, inbjudningar till infotillfällen och övrig information gällande möjligheter att påverka projektplaneringen.

Direktbanan Esbo–Salo är en del av initiativet snabb tågförbindelse Helsingfors–Åbo, som har fyra faser och förkortar resetiden mellan städerna och skapar nya möjligheter för tillväxt och utveckling för regionerna. Ungefär 95 kilometer ny järnvägsförbindelse planeras till sträckan Esbo–Lojo–Salo.

Ytterligare information

Projektchef Heidi Mäenpää, Trafikverket, tfn. 029 534 3819, heidi.maenpaa@liikennevirasto.fi

Projektchef för Esbo–Lojo skedet: Seppo Veijovuori, Sitowise Oy, tfn. 020 747 6057, seppo.veijovuori@sitowise.com

Projektchef för Lojo–Suomusjärvi skedet: Kari Fagerholm, Pöyry Finland Oy, tfn. 0400 289920, kari.fagerholm@poyry.com

Projektchef för Suomusjärvi–Salo skedet: Markku Salo, Ramboll Finland Oy, tfn. 0400 711 261, markku.salo@ramboll.fi

rautatie