Utredningen om idrottsplatserna i Kyrkslätt 2019 har blivit färdig

16.09.2019 13:06

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster Fritid

Utredningen om idrottsplatserna i Kyrkslätt 2019 har blivit färdig. Syftet med utredningen var att sammanställa uppgifter om idrottsplatserna i Kyrkslätts kommun, om möjligheterna att använda dem och om behoven av att utveckla dem med beaktande av såväl de krav som ställs på idrottsplatserna som kommuninvånarnas och idrottsföreningarnas synpunkter.

I maj 2019 samlades kommuninvånarnas och idrottsföreningarnas åsikter med hjälp av enkäter och under en idrottsplatskväll som ordnades i Masaby allaktivitetshus. Kommuninvånarenkäten besvarades av 601 personer och föreningsenkäten av 17 representanter för föreningar eller grensektioner. Utredningen om idrottsplatserna har gjorts av Jaficon i samarbete med personalen inom ungdoms- och idrottstjänsterna. Utredningen om idrottsplatserna presenterades och godkändes i bildnings- och fritidsnämnden 11.9.2019.

Det är viktigt med tillgång till vanliga idrottsplatser och underhåll av dem

Enligt utredningen önskar man i Kyrkslätt mest att det finns tillräckligt med vanliga idrottsplatser som skidspår, motionsslingor, friluftsrutter, inomhusidrottsplatser, gång- och cykelvägar, skridskoplaner och bollsportsplaner och att de underhålls väl. Man önskade också fler nya idrottstrender, som t.ex. utegym, större scootering- och skateplatser, street workout-områden och klätterplatser. De nuvarande motionstrapporna i Jerikobacken har visat sig vara en viktig och fungerande idrottsplats. Man önskade fler motionstrappor på olika bostadsområden, och de motionstrappor som ska anläggas på Veikkolaområdet är redan under planering. Idrottsföreningarna lyfte fram behovet av att öka antalet inomhusidrottslokaler och förbättra förhållandena för att träna fotboll om vintrarna. Man önskade att lokalerna i de inomhusidrottsplatser som byggs görs mångsidigt användbara och omformbara. 

Bekanta dig med hela utredningen om idrottsplatserna (på finska) här.

Mer information om utredningen om idrottsplatserna

ungdoms- och idrottsdirektör Seppo Savikuja

fornamn.efternamn(a)kirkkonummi.fi eller tfn 040-5884925

liikuntapaikka