Utkasten till gatuplan för Vartiovägen finns till påseende på kommunens webbplats.

02.10.2020 07:00

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar

Under coronaepidemin ordnar kommunaltekniska tjänsterna inga invånarmöten om gatu- och parkplaner. Planerna publiceras på kommunens webbplats, och pappersversionerna av planerna kan ses på servicekontoret i kommunhuset.

I Veikkola planeras en ny gång- och cykelväg på Vartiovägen mellan Impivaaravägen och Sportstigen. Gång och cykelvägen förbättrar trafiksäkerheten och gör det enklare för skoleleverna att ta sig till Veikkolan koulu.

Utkasten och presentationsmaterialet till gatuplanerna för Vartiovägen är framlagda på kommunens webbplats 2.11–8.11.2020. Pappersversionerna av planerna kan också ses på kommunens servicekontor 2.11–6.11.2020 under kommunhusets öppettider (må kl. 8.30–17 och ti–fr 8.30–16). 

Planerna finns på kommunens webbplats:

Boende och miljö -> Gator och vägar -> Planering -> Invånarmöten

https://www.kyrkslatt.fi/kt_asukastilaisuudet_sv

Du kan ge respons på planerna t.o.m. 8.11 per e-post till trafikplanerare Marko Suni på adressen fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi  eller på en blankett i kommunens servicekontor t.o.m. 6.11 under kontorets öppettider. Ytterligare information fås också per telefon 040 528 7364 må 2.11 kl. 15–17 och to 5.11 kl. 9–11.

Trafikplaneraren