Utkasten till gatuplan för detaljplaneområdet Masabyporten, skede 2, framlagda på kommunens webbplats

07.12.2021 11:45

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar

Kommunaltekniska tjänsterna ordnar på kommunens webbplats ett elektroniskt invånarmöte om gatuplanerna för skede 2 av Masabyportens detaljplaneområde i Masaby. Presentationsmaterialet är framlagt på Kyrkslätts kommuns webbplats 7–13.12.2021. Pappersversionerna av planerna kan också ses på servicekontoret i kommunhuset (Ervastvägen 2) under kommunhusets öppettider.

Planerna finns på kommunens webbplats:

Boende och miljö -> Gator och vägar -> Planering -> Invånarmöten

https://www.kyrkslatt.fi/kt_asukastilaisuudet_sv

Du kan ge respons på planerna via den elektroniska blanketten på webbplatsen eller på en blankett som finns på servicekontoret i kommunhuset. Ytterligare information om planerna ges per telefon måndag 13.12 kl. 12–14 av planeringsingenjör Saara Koivumäki tfn 040 541 8462 och av Sweco Infra & Rail Oy:s projektchef Suvi Kylmänen tfn 040 186 7204.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

Planeringsingenjören

 

Masabyporten, skede 2