Utfärder för äldre till Esbo nya sjukhus

07.07.2017 09:00

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts kommuns vård- och omsorgstjänster har ordnat besök för seniorer till Esbo nya sjukhus. Syftet med besöken är att bekanta sig med både sjukhusets verksamhet och med kollektivtrafiken.

Besöken har varit populära bland kommuninvånarna. På bilden ovan är torsdagsgruppen 6.7 redo för avfärd tillsammans med reseledarna projektplanerare Anne Hilander och koordinatorn inom äldreservice Sari Suurjoki-Niemi.