Utdelningen av sommarsedlar närmar sig - försäkra dig i tid om villkoren för att lösa ut sedeln

23.03.2018 12:31

Kategori: Sysselsättning Företagande Unga

Kyrkslätts kommun stöder företag i Kyrkslätt i att anställa sommarjobbare med hjälp av en sommarsedel

Ungdomar i Kyrkslätt födda 1999-2003 kan avhämta en sommarsedel på kommunens servicekontor 3.4-30.4.2018 efter att de avtalat med ett företag i Kyrkslätt om en sommararbetsplats.

I år förutsätter vi att den unga har med sig arbetsgivarens skriftliga förbindelse till arbetsförhållandet eller ett arbetsavtal då hen löser ut sommarsedeln. Du kan skriva ut förbindelseblanketten här (på finska)>> Sommarsedeln är värd 300 euro och arbetsgivaren kan fakturera summan av kommunen genom att i enlighet med anvisningarna returnera sommarsedeln då arbetsförhållandet upphört - bekanta dig med anvisningarna.

Så, unga sommararbetare, du ser väl till i tid att du har arbetsgivarens förbindelse/arbetsavtalet med dig då du hämtar sommarsedeln!

Företag i Kyrkslätt som är intresserade av att anställa en unga med sommarsedel hittar du här>>

Utdelningen av sommarsedlar börjar 3.4 kl. 9 i kommunhuset. Utdelning av sommarsedlar ordnas även i biblioteken i Veikkola och Masaby ti 3.4 kl. 15.00-16.30 samt vid behov on 4.4 10.00-11.30. Sommarsedlarna överlåts i avhämtningsordning och man tar inte emot reserveringar på förhand.

Totalt 100 st. sedlar delas ut (till Veikkola och Masaby reserveras totalt 40 sommarsedlar för utdelning).

Övriga villkor för att få en sommarsedel:

- Den unga ska vara född åren 1999-2003 och komma från Kyrkslätt.
- Det sysselsättande företaget/den sysselsättande föreningen ska vara från Kyrkslätt.
- Ett privathushåll, en familj eller en privatperson inte kan fungera som arbetsgivare.
- Anställningsförhållandet ska pågå under perioden 1.5-30.9.2018 i minst två veckors tid (10 arbetsdagar, 50 arbetstimmar).
- Den egentliga lönen som betalas till arbetstagaren ska vara större än sommarsedelns värde.
- Ifall sommarsedeln inte återlämnas inom utsatt tid eller villkoren för den inte uppfylls, utbetalas inte stödet (300 euro) till arbetsgivarens konto.

Med vind i seglen mot sommaren!

Ytterligare information: tyollisyys@kirkkonummi.fi

https://www.kyrkslatt.fi/stod-till-foretag-for-sysselsattande-av-unga-under-sommaren

kesätöihin