Utbilda dig till vårdbiträde i Kyrkslätt – ansökningstiden har förlängts till och med 14.2

20.01.2022 13:20

Kategori: Boende och miljö Seniorer Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Vård- och omsorgsväsendet

Omnia ordnar i samarbete med Kyrkslätts kommuns tjänster för de äldre en rekryterande arbetskraftsutbildning för dem som är intresserade av arbetet som vårdbiträde. Studierna börjar i mars 2022 och slutar redan under samma år. Teoristudierna ordnas nästan helt i Kyrkslätts centrum, och arbetspraktikplatserna är verksamhetsenheterna inom kommunens äldreservice samt de privata daghemmen i Kyrkslätt.

Praktiken i enheterna

Inom utbildningen avläggs två examensdelar i närvårdarstudierna, Att främja utveckling och delaktighet samt Att främja äldres delaktighet. Efter teoristudierna utför man dessutom praktik i båda examensdelarna. I Kyrkslätts centrums område är praktikplatser Servicehuset och vårdhemmet Lindgården, som är kommunala, samt Villa Amanda, som hör till Uudenmaan Seniorikodit. I Masabyområdet är praktikplatser kommunens hemvård samt vårdhemmet Valkokulta. I Veikkola erbjuder Villa Kaskimäki, som hör till Uudenmaan Seniorkodit, en praktikplats, och i Smedsede Attendo Sepänrinne.

Livssmakande och belönande arbete i de äldres vardag

– Vårdbiträdena stödjer som en del av ett mångprofessionellt team de äldre i vardagen. Vårdbiträdet stödjer klienterna och de boende i de dagliga sysslorna och hjälper upprätthålla trivsamheten och tryggheten i de äldres livsmiljö. Arbetet är mångsidigt, livssmakande och belönande, berättar servicechef Stiina Bergendahl.

Ansökningstiden till utbildningen pågår nu! Ansökningstiden har förlängts och den går ut 14.2.2022. Efter det hålls språktest och intervjuer för sökandena i Omnias lokaler i Esbo. Utbildningen börjar 14.3.2022.

Mer information om arbetet som vårdbiträde ges av Servicechef Stiina Bergendahl, tfn 040 126 9922 och om utbildningen av lärare Katri Hemmilä tfn 046 851 3787.

Blev du inspirerad att arbeta med de äldre? Länk till utbildningen:

https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/702846?searchPhrase=omnia&announced=0&sort=1

En skötare promenerar med en äldre person