Uppsökande ungdomsarbete

Utförande av uppsökande ungdomsarbete i Kyrkslätt

Enligt ungdomslagen är syftet med uppsökande ungdomsarbete att nå unga som är i behov av stöd och att hjälpa dem att anlita sådana tjänster och övrigt stöd som främjar deras tillväxt och självständighetsprocess och som bidrar till deras möjligheter till utbildning och till inträde på arbetsmarknaden. Arbetet grundar sig i första hand på information som den unge själv har gett och på den unges bedömning av sitt behov av stöd.

Tjänsteinnehavaren som ansvarar för verkställandet av uppsökande ungdomsarbete är ungdoms och idrottsdirektör Seppo Savikuja, tfn 040 588 4925, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

SVEPS ansvarar för uppsökande ungdomsarbete gällande svenskspråkiga unga i Kyrkslätt och Kyrkslätt kommun gällande finskspråkiga unga.

Kontaktuppgifter

SVEPS ansvarar för uppsökande ungdomsarbete för svensktalande unga som bor i Kyrkslätt

Uppsökande ungdomsarbete
Johanna Baarman / Sabina Mattinen
uppsokande@sveps.fi
tfn 050 322 1451

Uppsökande ungdomsarbetare Eija Rajavaara,
tfn 040 832 1906 eija.rajavaara@kirkkonummi.fi

Lagstadgade utlämnanden av uppgifter om unga och övrig post till adressen:

Eija Rajavaara

Kyrkslätt kommun
Ungdomstjänsterna / uppsökande ungdomsarbete
PB 20
02401 KYRKSLÄTT

Eija Rajavaara betjänar klienterna i Kyrkslätt enligt följande:

  • tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9.00 – 15.00
    Omnian Kirkkonummi, Bäckvägen
  • måndagar kl. 8.00 – 16.00
    i ungdomslokalerna i Masaby allaktivitetshus
  • onsdagar kl. 8.00 – 16.00
    i Veikkola ungdomslokal

Man kan också träffa ledaren på en annan överenskommen plats. Ledaren rör sig vid behov hos unga och står till förfogande för samarbetsparterna enligt överenskommelse.

Utlämning av information

Ungdomslagen § 11 ja § 12

Rapport om datasekretess

Ungdoms- och idrottstjänsterna vid Kyrkslätts kommun ansvarar som registeransvarig för behandlingen av den ungas personuppgifter. I fråga om den finskspråkiga verkstaden behandlas uppgifterna av Esbo stad och i fråga om den svenskspråkiga verkstadsverksamheten av Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Prakticum Ab / SVEPS. Datasekretessrapporten som uppgjorts i kundregistret för uppsökande ungdomsarbete finns till påseende hos ungdomsväsendet i Kyrkslätts kommun.

Medborgare, De unga
Kultur - Fritidstjänster
uppsökande socialarbete / uppsökande ungdomsverksamhet