Upphandlingsinfon och Business-träffen samlade företagare för att diskutera offentliga upphandlingar och bilda nätverk sinsemellan

04.03.2021 16:05

Kategori: Företagande

Kyrkslätts kommun och Kyrkslätts Företagare rf ordnade 2.3.2021 ett företagarwebbinarium där man satte sig in i offentliga upphandlingar med avseende på lagstiftningen och praxis om deltagande i upphandlingar. Evenemanget hade cirka 40 deltagare.

Kommundirektör Tarmo Aarnio öppnade evenemanget genom att bl.a. berätta om Kyrkslätts nuläge som attraktiv kommun och om kommunens upphandlingar på årsnivå.  Kommunens controller Ari Hasu berättade för sin del hur man förfar i kommunen med upphandlingar och hur företagare kan få information om pågående anbudsbegäranden på kommunens webbsidor.

Upphandlingsrådgivare vid Nylands företagare rf Sanna Meronen-Vilenius berättade för företagare bl.a. hur man lämnar ett bra anbud, och jurist vid Hansel Oy Maarit Päivike talade om offentliga upphandlingar ur lagstiftningens synvinkel och berättade om gemensamma upphandlingar.

Upphandlingsinfons andel väckte dialog mellan de sakkunniga och företagarna, och sedan övergick företagarna till enskilda business-träffar som reserverats i förväg.

Kyrkslätts kommun kommer även i fortsättningen att ordna infomöten om aktuella ärenden för företagare. Vi kommer att berätta om dessa på Kyrkslätts kommuns webbplats.

Ytterligare information: kuntakehitys@kirkkonummi.fi