Upphandlingsinfo och Business-träff för företagare och alla med intresse för upphandling 2.3.2021

23.02.2021 14:05

Kategori: Företagande Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätts kommun ordnar i samarbete med Kyrkslätts Företagare rf Upphandlingsinfo och Business-träff 2.3.2021 kl. 9.00–13.30
 

Vid Upphandlingsinfo-evenemanget kl. 9.00–11.00 fördjupar vi oss i lagstiftningen gällande offentliga upphandlingar och deltagande i upphandlingarna ur en praktisk synvinkel.

Program:

  • Evenemanget öppnas

o   Tarmo Aarnio, kommundirektör / Kyrkslätts kommun

  • Bra upphandlare och skicklig anbudsgivare!

o   Sanna Meronen-Vilenius, upphandlingsrådgivare / Nylands företagare rf

  • Offentliga upphandlingar i lagstiftningen och gemensamma upphandlingar

o   Maarit Päivike, jurist / Hansel Oy

  • Genomförande av upphandlingar i Kyrkslätts kommun

o   Ari Hasu, controller / Kyrkslätts kommun

Efter webbinariet kl. 11.30–13.30 ordnas en Business-träff där företagarna kan träffa varandra och diskutera enskilt. På träffen kan man t.ex. hitta samarbetspartner, kunder eller underleverantörer. Du kan bekanta dig med deltagarna i förväg och själv välja dem du vill träffa. Det är också möjligt att bilda nätverk tillsammans på den allmänna plattformen för nätverksarbete.

Ytterligare information och anvisningar för deltagande https://businessmaker.fi/kirkkonummenhankintatreffit/index.php/fi/