Upphandling

Kyrkslätts kommuns ikraftvarande anbudsförfrågningar

finns i elektroniska tjänster, se

  • Tarjouspalvelu.fi/Kirkkonummi – anbudsförfrågningar som överstiger nationella tröskelvärden för upphandlingar och/eller EU-tröskelvärdet.
  • Pienhankintapalvelu.fi/Kirkkonummi – anbudsförfrågningar om upphandlingar som underskrider det nationella tröskelvärdet, dvs. små upphandlingar.
    eller nedan dvs. på kommunens sida Upphandlingar:

Tarjouspalvelu.fi och Pienhankinnat.fi

I tjänsterna Tarjouspalvelu.fi/Kirkkonummi och Pienhankintapalvelu.fi/Kirkkonummi kan du bekanta dig med kommunens anbudsförfrågningar och inlämna ett elektroniskt anbud. Man ska registrera sig i dessa tjänster för att få användarnamn och lösenord. Samma användarnamn och lösenord fungerar i båda tjänsterna. Att registrera sig och lämna anbud är gratis.

Med samma användar-ID kan du se och lämna anbud också i fråga om andra kommuners, städers och offentliga upphandlande enheters publicerade anbudsförfrågningar  i Anbudsportalen och Portalen för små upphandlingar.

HILMA – hankintailmoitukset.fi

HILMA är en avgiftsfri, elektronisk annonseringskanal som upprätthålls av arbets- och näringsministeriet. Kommuner, städer och andra offentliga upphandlande enheter annonserar i HILMA sina upphandlingar som överstiger det nationella tröskelvärdet och/eller EU-tröskelvärdet. Kommunens upphandlingsannonser i HILMA hittar du med sökorden Kirkkonummen kunta. I anslutning till upphandlingsannonser finns en länk till kommunens anbudsförfrågningar i tjänsten Tarjouspalvelu.fi/Kirkkonummi och till anbudsförfrågningar som publicerats på kommunens sida Upphandlingar.

På HILMA:s sidor hittar du nationella tröskelvärden och EU-tröskelvärden. På sidan Bekanta dig med offentliga upphandlingar får du allmän information om offentliga upphandlingar.

Alla EU-länders annonser om anbudsförfrågningar som motsvarar HILMA:s upphandlingsannonser och som överstiger EU-tröskelvärdet, publiceras i EU:s databas för offentliga upphandlingar.

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling i serviceupphandlingar JYSE 2014 TJÄNSTER
Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling i varuupphandlingar JYSE 2014 Varor
Allmänna avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen, JIT 2015

Ytterligare information: controller Ari Hasu, tfn 040 5748599