Upphandling

Upphandling

Kyrkslätts kommun upphandlar i hög grad olika varor, tjänster och byggnadsentreprenader utanför sin organisation med anknytning till servicen som erbjuds kommuninvånarna. Kommunens upphandlingar konkurrensutsatts med iakttagande av upphandlingslagen och kommunens egna upphandlingsanvisningar.

Upphandlingskalendern

I upphandlingskalendern ser du Kyrkslätts kommuns upphandlingar under planering/beredning (ännu opublicerade anbudsbegäranden) och kontaktuppgifterna till den expert som bereder upphandlingen.

Upphandlingskalendern (pdf)

Anhängiga upphandlingar i Kyrkslätts kommun och inlämning av anbud

Du kan ta del av Kyrkslätts kommuns anhängiga (publicerade) anbudsbegäranden som överskrider det nationella tröskelvärdet på Tarjouspalvelu.fi och på Hankintailmoitukset.fi (HILMA) www.hilma.fi  (när du använder tjänsten för att söka Kyrkslätts kommuns anbudsbegäranden lönar det sig att skriva ”Kirkkonummen kunta” som sökord).

Du kan lämna anbud i fråga om anbudsbegäranden som överskrider det nationella tröskelvärdet på tjänsten www.tarjouspalvelu.fi (kräver registrering).

Information om offentliga upphandlingar

Information om offentliga upphandlingar finns i flera källor, nedan följer några av dem:

www.hilma.fi du kan ta del av anbudsbegäranden som överskrider det nationella tröskelvärdet och som publicerats av upphandlingsenheter (så som kommuner, staten, församlingen).

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161397 aktuell lagstiftning. 

www.upphandling.fi Anvisningar av rådgivningsenheten för offentlig upphandling, som hör till Kommunförbundet, för genomförande av offentliga upphandlingar. 

https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/sv/index/tjanster/rikosrekisteri/upphandlingsforfarandetutdrag.html

Mer information om straffregisterutdrag för upphandlingsförfaranden (främst EU-upphandlingar) och beställning av dem.

Samarbetsforum för offentlig upphandling - Finansministeriet (vm.fi)

Finlands första gemensamma strategi för nationella offentliga upphandlingar. 

Kontaktuppgifter till Kyrkslätts kommuns upphandlingsenhet

Om du vill ha ytterligare information om Kyrkslätts kommuns upphandlingar kan du också skicka en fråga till hankinta@kirkkonummi.fi, vi svarar dig så fort som möjligt.

Kommunens växel, tfn 09 29671