Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

26.06.2020 11:16

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

I Kyrkslätt har det hittills (26.6 kl. 10) konstaterats sammanlagt 81 fall av coronavirussmitta.

Coronasituationen är lugn, men risken för smitta finns ändå fortfarande. Målet är att fortfarande testa alla som misstänkts ha coronavirussmitta i akut fas.

På Institutet för hälsa och välfärds webbplats finns en coronakarta, där du kan se de bekräftade COVID-19-fallen i Finland.

Logo