Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt 4.12

04.12.2020 14:02

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

I Kyrkslätt är incidensen av coronavirussmitta 70/100 000 invånare räknat för de senaste två veckorna. I kommunen har det hittills (04.12 kl. 12) konstaterats sammanlagt 231 fall av coronavirussmitta.   

Du kommer väl ihåg att det mellan 30.11–20.12 rekommenderas att närkontakter begränsas till personer i samma hushåll eller närstående som till varaktigheten kan likställas med det. Det rekommenderas att man inte ordnar privata träffar eller familjesammankomster. Undantaget är ordnande av mindre (högst 10 personer) begravnings- och minnesstunder.

Det är möjligt att ordna tillställningar med högst 10 personer men då måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner. Av sammankomsterna med högst 10 personer bör bara de absolut nödvändigaste ordnas, till exempel lagstadgade och stadgeenliga företags och sammanslutningars möten. Det rekommenderas att sådana möten ordnas på distans om det bara är möjligt.

Fyrlogo