Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt 24.4

24.04.2020 13:09

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Coronasituationen

I Kyrkslätt har hittills (24.4 kl. 10) konstaterats 50 fall av coronavirussmitta, 218 är exponerade. 

På Institutet för hälsa och välfärds webbplats finns en coronakarta där du kan se de bekräftade covid-19-fallen i Finland.

https://experience.arcgis.com/experie  nce/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26

Majakka