Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt 21.8

21.08.2020 12:37

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

I Kyrkslätt har det hittills (14.8 kl. 9.30) konstaterats sammanlagt 90 fall av coronavirussmitta.  

Om du har infektionssymtom är det viktigt att du stannar hemma och ringer till hälsocentralen. Under samtalet intervjuas du av en skötare som vid behov hänvisar dig till testning för covid-19 (coronatest) vid vårt eget drive-in-provtagningsställe.  Provtagning sker endast med tidsbeställning.

Kyrkslätts hälsocentral har en infektionspoliklinik som är öppen på vardagar enligt tidsbeställning. Hit hänvisas alla patienter med luftvägsinfektions- eller tarmsymtom vars tillstånd behöver bedömas av en skötare eller läkare.  

Det är alltid viktigt att först ringa till hälsocentralen på numret 09 2968 3401, så att vi kan ge noggrannare anvisningar och vid behov en tid till infektionspolikliniken. Det är tidvis rusning på telefonnumret, men stanna hemma och vänta på att man ringer tillbaka till dig. Om du på grund av dina symtom inte kan vänta till följande vardag, ska du på vardagkvällar klockan 16–20 och veckoslut klockan 8–20 ringa akutmottagningens nummer 09 2968 3400.  Anvisningar fås också av Jourhjälpen på numret 116117.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL:s rekommendation är det skäl att använda ansiktsmasker i kollektivtrafik, på vägen till coronatestning och då man återvänder från riskområden samt i situationer då det inte är möjligt att undvika närkontakter.    

På Institutet för hälsa och välfärds webbplats finns en coronakarta, där du kan se de bekräftade COVID-19-fallen i Finland.

""