Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

22.05.2020 09:55

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

I Kyrkslätt har hittills (22.5 kl. 10) konstaterats 76 fall av coronavirussmitta, 326 är exponerade.  Antalet insjuknade är kumulativt och har ackumulerats sedan början av mars. De flesta insjuknade har redan tillfrisknat.

På Institutet för hälsa och välfärds webbplats finns en coronakarta där du kan se de bekräftade covid-19-fallen i Finland.

Fyr logo