Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

25.09.2020 12:39

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

I Kyrkslätt har det hittills (25.9 kl. 13) konstaterats sammanlagt 104 fall av coronavirussmitta. Antalet fall av smitta har under den senaste veckan ökat med åtta.  

De som bor på HUS-området kan nu själva reservera en tid för coronavirusprovtagning via HUS Coronaguide på adressen koronabotti.hus.fi/sv/.

Efter att ha svarat på Coronaguidens frågor som bedömer symtomen och exponeringen kan användaren reservera en lämplig tid till provtagningsstället. Före tidsbeställningen fyller klienterna i förhandsuppgifterna.

För tidsbeställning behövs bankkoder eller mobilcertifikat. Tidsbeställning på en annan persons vägnar, till exempel ett barns, är möjlig på en tidpunkt som meddelas senare.

Hälsocentralen i coronavirusfrågor tfn 09 2968 3401.

Fyr logo