Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt 16.10

16.10.2020 10:36

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Coronasituationen

I Kyrkslätt har det hittills (16.10 kl. 10.30) konstaterats sammanlagt 127 fall av coronavirussmitta. Antalet fall av smitta har under den senaste veckan ökat med elva.

I Finland har antalet nya fall av coronavirussmitta ökat avsevärt under de senaste veckorna. Situationen avviker från våren så till vida att smitta förekommer rikligt även annanstans i Finland, inte bara i Nyland. Det är bra att vara medveten om detta på höstlovsresor. Information om situationen i de olika sjukvårdsdistrikten finns här (endast på finska).

I Nyland är epidemin i accelerationsfasen. Då rekommenderas ansiktsmask i kollektivtrafiken, i offentliga lokaler och på offentliga tillställningar, i läroanstalter på andra stadiet, i högskolor och i ungdomsarbetet samt för social- och hälsovårdspersonalen i patient- och klientarbete. Offentliga lokaler är till exempel bibliotek, servicekontor och social- och hälsovårdslokaler.

HUS rekommenderar att maximiantalet personer på privata tillställningar är 20.

Skydda dig själv och andra: följ både offentliga och företagens egna maskrekommendationer, håll säkerhetsavstånd, tvätta händerna flitigt, använd handdesinfektionsmedel och iaktta hosthygien.

logo